Calendar

>

1
2
甲西道場稽古日 19:30
甲西道場稽古日 @ 湖南市総合体育館
7月 2 @ 19:30 – 21:00
甲西道場の稽古日です。
3
坂本道場稽古日(日吉会場) 19:30
坂本道場稽古日(日吉会場) @ 大津市立日吉中学校
7月 3 @ 19:30 – 21:00
坂本道場の大津市立日吉中学校での稽古日です。
4
合気道あおばな教室 14:15
合気道あおばな教室 @ 草津市武道館
7月 4 @ 14:15 – 15:45
初心者を対象にした合気道の入門コースです。
5
守山道場稽古日 19:30
守山道場稽古日 @ 守山中学校
7月 5 @ 19:30 – 21:00
守山道場の稽古日です。
6
坂本道場稽古日(正午格技場) 12:00
坂本道場稽古日(正午格技場) @ 坂本市民挌技場
7月 6 @ 12:00 – 13:30
坂本道場の坂本市民挌技場での稽古日(12:00~13:30)です。
7
栗東道場稽古日 19:00
栗東道場稽古日 @ 栗東中学校
7月 7 @ 19:00 – 21:00
栗東道場の稽古日です。
8
9
甲西道場稽古日 19:30
甲西道場稽古日 @ 湖南市総合体育館
7月 9 @ 19:30 – 21:00
甲西道場の稽古日です。
10
坂本道場稽古日(日吉会場) 19:30
坂本道場稽古日(日吉会場) @ 大津市立日吉中学校
7月 10 @ 19:30 – 21:00
坂本道場の大津市立日吉中学校での稽古日です。
11
12
守山道場稽古日 19:30
守山道場稽古日 @ 守山中学校
7月 12 @ 19:30 – 21:00
守山道場の稽古日です。
13
坂本道場稽古日(格技場) 14:00
坂本道場稽古日(格技場) @ 坂本市民挌技場
7月 13 @ 14:00 – 15:30
坂本道場の坂本市民挌技場での稽古日です。
14
守山市合気道教室 09:30
守山市合気道教室 @ 守山中学校
7月 14 @ 09:30 – 11:30
 
栗東道場稽古日 19:00
栗東道場稽古日 @ 栗東中学校
7月 14 @ 19:00 – 21:00
栗東道場の稽古日です。
15
16
甲西道場稽古日 19:30
甲西道場稽古日 @ 湖南市総合体育館
7月 16 @ 19:30 – 21:00
甲西道場の稽古日です。
17
坂本道場稽古日(日吉会場) 19:30
坂本道場稽古日(日吉会場) @ 大津市立日吉中学校
7月 17 @ 19:30 – 21:00
坂本道場の大津市立日吉中学校での稽古日です。
18
合気道あおばな教室 14:15
合気道あおばな教室 @ 草津市武道館
7月 18 @ 14:15 – 15:45
初心者を対象にした合気道の入門コースです。
19
守山道場稽古日 19:30
守山道場稽古日 @ 守山中学校
7月 19 @ 19:30 – 21:00
守山道場の稽古日です。
20
坂本道場稽古日(正午格技場) 12:00
坂本道場稽古日(正午格技場) @ 坂本市民挌技場
7月 20 @ 12:00 – 13:30
坂本道場の坂本市民挌技場での稽古日(12:00~13:30)です。
21
栗東道場稽古日 19:00
栗東道場稽古日 @ 栗東中学校
7月 21 @ 19:00 – 21:00
栗東道場の稽古日です。
22
23
甲西道場稽古日 19:30
甲西道場稽古日 @ 湖南市総合体育館
7月 23 @ 19:30 – 21:00
甲西道場の稽古日です。
24
坂本道場稽古日(日吉会場) 19:30
坂本道場稽古日(日吉会場) @ 大津市立日吉中学校
7月 24 @ 19:30 – 21:00
坂本道場の大津市立日吉中学校での稽古日です。
25
26
守山道場稽古日 19:30
守山道場稽古日 @ 守山中学校
7月 26 @ 19:30 – 21:00
守山道場の稽古日です。
27
坂本道場稽古日(正午格技場) 12:00
坂本道場稽古日(正午格技場) @ 坂本市民挌技場
7月 27 @ 12:00 – 13:30
坂本道場の坂本市民挌技場での稽古日(12:00~13:30)です。
28
守山市合気道教室 09:30
守山市合気道教室 @ 守山中学校
7月 28 @ 09:30 – 11:30
 
栗東道場稽古日 19:00
栗東道場稽古日 @ 栗東中学校
7月 28 @ 19:00 – 21:00
栗東道場の稽古日です。
29
30
31
坂本道場稽古日(日吉会場) 19:30
坂本道場稽古日(日吉会場) @ 大津市立日吉中学校
7月 31 @ 19:30 – 21:00
坂本道場の大津市立日吉中学校での稽古日です。